Podmienky používania a inzercie na portáli "mojhavko.sk" :

1. Úvodne ustanovenia

1. Prevádzkovateľ inzerného portálu "mojhavko.sk" (ďalej len "web") je postavweb@simcrea.eu (ďalej len "prevádzkovateľ).

2. Tento web vrátane textu, grafiky, software, je výhradným vlastníctvom (ďalej len vlastníctvo) majiteľa (ďalej len vlastník), alebo má na jeho používanie oprávnenie.

3. V prípade akejkoľvek žiadosti, postrehu kontaktujte prevádzkovateľa.

4. Používaním webu súhlasíte z týmito podmienkami.

5. Akékoľvek porušenie týchto podmienok na akýkoľvek účel alebo akýmkoľvek spôsobom, môže byť trestne stíhané podľa príslušných právnych predpisov.

6. Informácie vami poskytnuté označené ako dôverné, nebudú prístupné tretím osobám, okrem prípadnej žiadosti súdu, policajného zboru alebo inej štátnej inštitúcie s povolením súdu.

2. Podmienky používania

1. Je zakázané bez akéhokoľvek písomného súhlasu prevadzkovateľa kopírovať, upravovať, distribuovať, vyobrazovať, licencovať alebo predávať vo všeobecnosti akúkoľvek časť tohoto webu resp. vlastníctva.

2. Je prísne zakázané používať grafické materialy a zdrojový kód webu na akékoľvek účely.

3. Je dovolené zdieľať alebo kopírovať, akýmkoľvek spôsobom odkaz na akúkoľvek časť webu

3. Podmienky pridávania inzerátov

1. Nahratím akéhokoľvek súboru (najmä obrázkov) cez tento web sa súbor stáva vlastníctvom webu.

2. Nahratím akéhokoľvek súboru, prehlasujete, že súbor nie je chránený autorským právom resp. máte na to oprávnenie alebo súhlas autora.

3. Pridaním inzerátu súhlasite zo spracovaním vašich osobných údajov poskytnutých vo formulári. E-mail nebude zobrazovaný tretím osobám, ale bude možné napísať naň správu treťou osobou za pomoci formuláru na stránke z inzerátom. Telefónne číslo bude verejne zobrazené. V prípade ak odmietate zverejniť svoje telefónne číslo nechajte položku "Telefón" vo formulári prázdnu.

4. Odoslaním žiadosti, pridať inzerát sa zaväzujete právne zodpovedať za inzerát vami pridaný.

5. Odoslaním žiadosti, potvrdzujete, že v inzeráte sa nenachádza spam, neslušné slová, nabádanie alebo podporovanie akéjkoľvek teroristickej skupiny, sekty, náboženstva, odkaz na iný inzertný portál, útulok, a iné portály, resp. žiadny odkaz okrem odkazu tohoto webu a obsah porušujúci zákony SR. Je dovolené odkazovať na svoje nekomerčné, súkromné stránky určené vášmu psovi.

6. Prevádzkovateľ alebo vlastník môže inzerát kedykoľvek vymazať bez udania dôvodu.

7. Váš e-mail môže byť použitý na marketingové účely prevádzkovateľa, alebo vlastníka

8. Vymazanie inzerátu je trvalé a nenávratné !